"Dilimizin Zenginlikleri Projesi" Kapsamında Okulumuzda Gerçekleştirilen Etkinlikler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi"  çerçevesinde sınıflarımızda "Anlat Bakalım, Kelime Türetme, Baş Harflerini Değiştir, Beyin Fırtınası ve Sözcük Yerleştirme" etkinlikleri uygalanmıştır. Öğrencilerimiz büyük bir zevkle etkinliklere katılmışlar ve sonuçlandırmışlardır. Ayrıca  11. sınıflarımızda, okuma etkinliği kapsamında Mehmet Akif Ersoy 'un Küfe adlı manzum hikayesi yorumlanarak yeni kelimeler öğrenme bağlamında değerlendirilmiştir.

26.12.2023 140

26-12-202326-12-202326-12-202326-12-202326-12-2023