Okulumuzun BCMUN Başarısı

Okulumuzun BCMUN Başarısı

Okulumuz öğrencileri,15-16-17 Aralık tarihlerinde, DEÜ ‘de organize edilen BCMUN konferansında, üniversite öğrencilerinin de önüne geçip bir en iyi delege (best delegate); beş en göze çarpan delege (outstanding) ve yedi onur (honorable mention) ödüllerini almaya layık görülmüşlerdir.

19.12.2023 167

19-12-2023
19-12-2023
19-12-202319-12-202319-12-2023